Hands-On brandingadvies
voor ondernemers die willen groeien

Privacyverklaring

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Hand me your brand verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze privacyverklaring.

Ik, Melissa Kamstra, eigenaar van Hand me your brand heb deze privacyverklaring opgesteld en ben verantwoordelijk voor gegevens die binnenkomen bij Hand me your brand. Hand me your brand is gevestigd in Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 70108358 (De Handcoach).

Doel gegevens

Voor een aantal doelen worden er persoonsgegevens verzameld door Hand me your brand. Deze worden hieronder toegelicht.

Contact opnemen
Jouw gegevens (zoals naam, e-mail en telefoonnummer) zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Hand me your brand. Deze gegevens worden gebruikt om met jou in contact te blijven als we een overeenkomst aangaan.

Analytics
De website van Hand me your brand verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.

Ontvangers

De gegevens die Hand me your brand ontvangt en verwerkt worden beheerd door:
One.com
De mailserver van Hand me your brand wordt gehost bij One.com. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van One.com.

Opslagperiode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Hand me your brand, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

Contact opnemen
Op het moment dat je contact opneemt met Hand me your brand via e-mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, telefoonnummer en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die e-mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

Analytics
De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door Hand me your brand of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie. Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Hand me your brand. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces.

De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan de website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Hand me your brand privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

Daarnaast is het domein van Hand me your brand ondertekend met DNSSEC. Dit is een extra hulpmiddel waarmee de ‘bewegwijzering’ van de website veiliger en vertrouwder wordt.

Jouw rechten

Recht op inzage
Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Hand me your brand vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Hand me your brand. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

Recht op rectificatie
Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Hand me your brand.

Recht op overdracht
Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Hand me your brand opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Hand me your brand al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

Recht op wissen van gegevens
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Hand me your brand vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

Recht op het indienen van een klacht
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Hand me your brand niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via dit formulier.

Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
Wil jij niet dat Hand me your brand jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Stuur hiervoor een e-mail naar: privacy@handmeyourbrand.nl. Het streven is om binnen een week te reageren.

Plichten

Hand me your brand verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Hand me your brand via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Hand me your brand de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Hand me your brand met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Hand me your brand behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Hand me your brand dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Hand me your brand te beschermen. Daarbij tracht ik altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via e-mail: privacy@handmeyourbrand.nl